Főkönyvi program

    A rendszer fő modulja, ami egyrészt a hozzá tartozó analitikus rendszerek (pénzügy, tárgyi eszköz és készlet) főkönyvi feladásait lekönyveli másrészről alkalmas külön könyvelési bizonylatok rögzítésére is (Vegyes feladások).

    A könyvelés elsődlegesen költséghely költség viselőkre, másodlagosan költséghelyekre történik, lehetséges fordítva is. A könyvelés során használhatunk 6-os és 7-es számlaosztályt, de könyvelhetünk úgy is, hogy csak az 5-ös számlaosztályt használjuk.

    Törzsadatok: Itt történik a rendszerben használt törzsadatok karbantartása:

 • Számlatükör – a rendszerben használt főkönyvi számlaszámok törzsadatainak karbantartása történik itt.
 • Részletező számlák 6-os 7-es számlák esetén a hozzájuk tartozó 5-ös számla, Vevők és szállítók esetén részletező számlaként kerül át a pénzügyből az adott partner kódja is, így lehetővé válik egy ügyfél forgalmának lekérdezése a főkönyvi kartonokról.
 • Mérlegvezérlők ahol az egyes főkönyvi számlákat vagy számlacsoportokat hozzá rendelhetjük mérlegsorokhoz, hogy a mérleg kimutatás elkészíthető legyen.
 • Mozgáskódok segítségével a gyakran ismétlődő könyvelési tételek egy csoportját hozzá rendelhetjük egy mozgáskódhoz (pl. a havi bérfeladás), így gyorsabb adatbevitelt tudunk elérni, mert csak a tételek értékét és könyvelésének dátumát kell megadni rögzítéskor.

    Forgalom:  Tartalmaz egy bizonylat rögzítési nyomtatási és feldolgozási lehetőséget, valamint az analitikus rendszerek főkönyvi feladásainak feldolgozása is itt történik.  Ezenkívül a mozgáskódonkénti adatrögzítést is itt végezhetjük. A mozgáskódok használatával gyorsabb és biztonságosabb adatrögzítés valósítható meg.

    Kimutatások:  A főkönyvi bizonylatokról különféle kimutatások készíthetők főkönyvi számlánként.

 •  Főkönyvi kartonok számlánként
 •  Főkönyvi kivonat, időszaki főkönyvi kivonat, ágazati főkönyvi kivonat.
 •  Részletező számlák főkönyvenként vagy költségnemenként vagy munkaszámos kimutatás.
 •  Főkönyvi számlaforgalom, folyószámla forgalmi kimutatás
 •  Mérleg és eredménykimutatás – elkészíthető az éves beszámoló “A” típusú mérlege (egyszerűsített, normál vagy mikrogazdálkodói) valamint az eredménykimutatás összköltség eljárással. Az adatokról elkészíti az OBR XML fájlt, ami webes beszámolókészítésnél betölthető.
 • Adófolyószámlák kimutatása amellyel adónemekhez kapcsolhatók az adószámlák főkönyvi számai és olyan kimutatás kérhető le amivel a NAV adófolyószámla könnyen le egyeztethető lesz.

A kimutatások elkészítésekor az adatok rögtön EXCEL vagy CALC táblázatba tölthetők.

    Induló adatok: A rendszer indulásakor valamint év elején a nyitó adatok megadhatók. A program használata során a következő évi nyitóadatok megadása az előző év záró adataiból történik.

    Egyéb funkciók:

 • Következő év nyitása – az üzleti év befejezéseként az éves adatok alapján elkészíti a következő év nyitó adatait (nyitó mérleg)
 • AUDIT adatexport funkció – A könyvvizsgálói szoftverek számára készíthető adatexport az éves forgalmi bizonylatokról.