Tárgyi eszköz nyilvántartó program

A gazdálkodás tárgyi eszközeinek és immateriális javainak nyilvántartását végzi ez a program. Egyedi azonosító kódonként felvehetők az eszközök törzsadatai főkönyvenkénti bontásban valamint az induló mennyiségi és értékadatai.

  Törzsadatok: Megadhatók az eszközök azonosító adatai, a tánya tv. szerinti, és a számviteli tv. szerinti értékcsökkenések leírási kulcsai, és az utolsó értékcsökkenések dátuma, amely alapján az értékcsökkenés számítást végzi. A program alkalmas a tenyészállatok nyilvántartására is.

 
  Forgalom: Új eszközök beszerzésekor első lépésben csak a törzs a törzsadatokat szükséges megadni. A  mennyiségi és érték adatok megadása forgalmi bevételi mozgás bizonylattal történik. Ugyancsak forgalmi bizonylatok segítségével könyvelhetők az eszközökben bekövetkezett változások. Külön mozgáskóddal könyvelhető az értékesítés, selejtezés, bruttó érték növekedés vagy csökkenés értékhelyesbítés vagy a terven felüli értékcsökkenés.

  Értékcsökkenés:  E modul foglalkozik az eszközök értékcsökkenésének számításával. A számítás lineárisan történik adott időpontig akár az összes még le nem íródott eszközre, vagy egyedileg eszközönként. A számítás mindig az utoljára elszámol ÉCS dátumától a megadott időpontig történik. Ettől eltérő az újonnan aktivált eszközök értékcsökkenése, ami a törzsadatként megadott aktiválás dátumától indul. Az egyedi értékcsökkenés számításánál lehetőség van visszafelé történő ÉCS számításra is, így egy elfelejtett kivezetés vagy ráaktiválás megoldhat. A kis értékű eszközök egyösszegű értékcsökkenését forgalmi bizonylatként rögtön a bevételezést követően elvégezhetjük.

    A forgalmi bizonylatok könyvelése során és az ÉCS számításnál a program főkönyvi feladást készít amit a főkönyvi program automatikusan le tud könyvelni

 Kimutatások:

  •  Az eszközökről főkönyvi számonkénti, Költséghelyenként vagy önelszámoló egységenkénti kimutatás kérhető,  ami főkönyvenkénti bontásban tartalmazza az eszközök adatait: azonosítók ÉCS %-ok, Bruttó érték, Halmozott ÉCS-k, Nettó értékek,  Maradványérték valamint a tárgyévi ÉCS-k értékei.
  • Tárgyi eszköz karton, vagy katalógus lista az eszköz adatairól.
  • Leltári segédlet lista
  • Várható leíródás előrejelzése adott időszakra. amivel az ÉCS kalkulálható.
  • Az eszközök forgalmáról kimutatás készíthető időszakonként főkönyvi számonkénti vagy költséghelyenkénti bontásban.
  • Kontírozási lista az eszközök mozgásairól és az elszámolt értékcsökkenésekről.
  • Értékcsökkenések kimutatása főkönyvi számonként,  költséghelyenként és önelszámoló egységenként.

A kimutatások készítésével az adatok Excel táblázatba is betölthetők.