Pénzügyi program

A ZKontiR Ügyviteli Programcsomag egyik legfontosabb és legtöbbet használt része a pénzügyi program modul, amely a vevők, szállítók analitikus nyilvántartását tartalmazza. A pénzügyi alrendszer részei és feladatai:

–  Törzsadatok:  a vevők és szállítók törzsadatainak karbantartására szolgál, valamint tartalmaz egy cikktörzset, amiben a számlázáshoz szükséges törzsadatok adhatók meg. Része egy devizaárfolyam törzs melyben a program eltárolja a kezelt devizák napi árfolyamait. Ennek része az internetes MNB árfolyam lekérdezés is amivel lekérhetők a napi árfolyamok az MNB szerveréről. Lehetőség van munkaszámos könyvelésre, aminek a törzsadatait itt tudjuk karbantartani.

–  Beérkező és a kimenő számlák: Itt történik a számlák könyvelése, de tartalmaz egy számlázó modult is így nincs szükség külön számlázó programra. A könyvelés és a számlázás történhet forintban vagy devizában is.
Beérkező számláknál a számlázási funkcióval felvásárlási jegy vagy vételi jegy készíthető. Kimenő számláknál lehetőség van több számlatömb használatára, amivel külön sorszámom lehet a forintos számlákat és a devizás számlákat készíteni. Készíthető egy meglévő számláról érvénytelenítő számla (STORNO), vagy klónozni lehet egy korábbi számlát. A rendszerben készíthető díjbekérő is amiből utána számla is előállítható. Az elkészült számlákat a program automatikusan továbbítja a NAV online-számla rendszerébe.

–  Bank, és pénztár: a bizonylatok könyvelését valamint pénztárbizonylatok készítését tudjuk itt megoldani. Számos funkcióval segíti a gyors adatbevitelt. Rögzítés közben keresni tudunk számlát a partnerek még ki nem egyenlített számlái között. Csoportos számla keresés ahol egy konkrét partner több számláját, vagy egy adott sorszám tartományhoz tartozó számlák jelennek meg egy táblázatban, ahonnét még szelektálni tudunk, a számlák közöl. majd egy gombnyomásra kiegyenlíti az összes kijelölt számlát. A rögzítés során látható a bizonylat bevételi és kiadási összege, valamint ellenőrző listán megjeleníti a bank/pénztár záró egyenlegét is.

 Elkészíthető a:

 • pénztárbizonylat
 • időszaki pénztárjelentés
 • napi átlagos pénztáregyenleg és átlagos készpénzforgalmi kimutatás kérhető le
 • partnerenként  lekérhető a havi készpénzes forgalom összege
 • elszámolások kimutatásával az elszámolási számlák forgalma személyenként is lekérhető
 • PTGSZLAA adatszolgáltatás a NAV felé a kimenő számlákról

 Tartalmaz külön devizás banki és pénztári modult, ahol a devizás számlákat kezelni tudjuk. Itt csak deviza értékek adhatók meg. A forint értéket a program a napi árfolyam alapján számítja, és könyveli automatikusan az árfolyam eltéréseket. Átlagárfolyamon végzi a könyvelést.

–  Számlarendezés: ahol az egyes partnerek közti rendező tételeket könyvelhetjük

–  Kimutatások:  Számos kimutatáson jeleníthetők meg a könyvelési tételek valamint a lekérdezések eredménye rögtön Excel táblába is tölthető

 • Folyószámla karton, ami a vevők/szállítók összes bizonylatának kartonja
 • Pártatlan tételek  a partnerek rendezetlen tételeit tartalmazzák
 • ÁFA kimutatás a fizetendő és visszajáró ÁFA tablója
 • ÁFA bevallás az adott időszak komplett ÁFA bevallását készíti el, amit a NAV felé küldhető XML fájlba ment. Előállítja az A-s és az M-es lapokat is. Kezeli az importot, exportot a fordított adózást, a mezőgazdasági kompenzációs felárat, a pénzforgalmi áfát is.
 • Kiegyenlítetlen számlák ahol a még ki nem egyenlített számlák partnerenként lekérhetők
 • Egyenlegközlő és fizetési felszólítás nyomtatható
 • Késedelmes fizetések kimutatása és késedelmi kamatközlő nyomtatás
 • Számlanyilvántartás kimutatás
 • Számlakimutatás az esedékességük szerint.
 • Kintlévőségek kimutatása, korosított kimutatás a kintlévőségekről
 • Adatszolgáltatás készítés a kisadózókról

–  Import nyilvántartás: Itt könyvelhetők a vámhatározatok, az import beszerzések és szolgáltatások számlái az áfa bevalláshoz valamint a belföldi fordított adózási beszerzések áfa bizonylatait is itt kezeli a program. Elkészíti a havi/negyedéves EU-s forgalmi bevallásokat, amit XML formában az ÁNYK nyomtatványkitöltőnek átad.

A program a könyvelt bizonylatokról főkönyvi feladásokat készít, amelyeket a főkönyvi program automatikusan lekönyvel.

A programban összeköttetési lehetőség van a NAV online-száma rendszerrel, így ha számlázásra nem használják, lehetőség van a NAV rendszeréből lekérdezni a beérkező és a kimenő számlákat a számla könyvelésnél vagy a pénztár könyvelésnél. Ezen kívül a vevők és szállítók törzsadatait adószámuk alapján le tudja kérni a NAV rendszeréből.